čeština

Падеж Единственное число Множественное число
Именительный  

1. Mnž

-tv = -y

-měko = -e

2. Ž

-tv = -y

-měko = -e

3. S.R.

-o = -a

-měko = -e 4.

-tv = -i (-ové)

-měko = -i

-an, -tel = é

-k = -ci

-r = -ři

-h = -zi

-ch = -ši

-cky = -čti

-sky = -šti

прилагательные

ten, ta = ty

to = ta

nový, nová = nové nové = nová

dva = dvě

Родительный

1. Mž

-tv = -a

-měko = -e

2. Mnž

-tv = -u

-měko = -e

3. Ž

-tv = -y

-měko = -e

4. S.R.

-tv = -a

-měko = -e

-n’ = -ě

-ost = -i

прилагательные

1. Mž + Mnž + S как вин. падеж ten = toho jeden = jednoho

2. Ž

ta = té má ´= mé nová = nové

Предлоги:

1. Do = в (движение)

2. do = (время)

3. od = от

4. od ….. do ….. (время)

5. u = у

6. vedle = рядом

7. kolem = вокруг

8. během = в течение

9. včetne = включая

10. z = из 11. podle = в соответствии

 
Дательный

1. Mž

-tv = -ovi (u): panú profesorovi

-měko = -i (-ovi в именах)

2. Mnž +S.R.

-tv = -u

-měko = -i

3. Ž

-l, -s, -z = -e/ě (чередование как в предложном падеже)

-ka = -ce

-ha, -ga = -ze

-ra = -ře

-cha = -še

ě = d, t, b, p, v, f, m, n

e = l, s, z

-měko = -i

прилагательные

 

 
Винительный    
Творительный    
Предложный    
Звательный